นี่เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

สำนักงานใหญ่: Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6. เลขทะเบียน: 27593622

คำชี้แจงลิขสิทธิ์

การใช้เนื้อหาที่จัดเตรียมโดย Prague Airport Transfers sro ของคุณบนเว็บไซต์นี้ที่ www.prague-airport-transfers.co.uk ("เว็บไซต์") อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำชี้แจงลิขสิทธิ์นี้

เว็บไซต์ sro ของบริการรับส่งสนามบินปรากเป็นของเราและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณรับทราบว่าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด (จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน) ที่ใช้ในการให้บริการนี้จะยังคงเป็นทรัพย์สินของตัวเราเอง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมหรือผู้อนุญาต ตามความเหมาะสมตลอดเวลา

คุณจะต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง ใช้ประโยชน์ หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Prague Airport Transfers sro ในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่สำหรับการดาวน์โหลดและการจัดเก็บชั่วคราวของหน้าเว็บไซต์ของ Prague Airport Transfers sro หนึ่งหน้าขึ้นไปเพื่อดูบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเทอร์มินัล

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณจะไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ จัดเก็บถาวร หรือส่งซ้ำเนื้อหาของบริการรับส่งสนามบินปราก sro เว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

เครื่องหมายการค้า

Prague Airport Transfers® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Prague Airport Transfers sro

ความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา หรือที่รวบรวมโดยใช้เว็บไซต์ของเรา อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ www.prague-airport-transfers.co.uk

บริการรับส่งสนามบินปราก sro มุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราหรือรวบรวมจากคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอัปเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ในการใช้งานและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ:

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงรายละเอียดการเยี่ยมชมของคุณ เช่น หน้าที่ดูและทรัพยากรที่คุณเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ
  2. ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลหรือทำการซื้อ
  3. ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณสื่อสารกับเราด้วยวิธีการใดๆ

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Adwords

เว็บไซต์นี้ใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Google AdWords เพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (รวมถึง Google) แก่ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจหมายความว่าเราโฆษณาไปยังผู้ที่เคยเข้าชมซึ่งยังไม่ได้ทำงานบนไซต์ของเราให้เสร็จสิ้น เช่น การใช้แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อสอบถาม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google หรือไซต์ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึง Google ใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาโดยอิงจากการเข้าชมเว็บไซต์ www.prague-airport-transfers.co.uk ในอดีตของใครบางคน แน่นอน ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

คุณสามารถตั้งค่ากำหนดสำหรับวิธีที่ Google โฆษณาถึงคุณโดยใช้หน้าการ ตั้งค่าโฆษณาของ Google หากต้องการ คุณสามารถ เลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจทั้งหมดโดยการตั้งค่าคุกกี้ หรือใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์อย่างถาวร

การใช้คุกกี้

คุกกี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เยี่ยมชมใช้ เราอาจใช้คุกกี้ตามความเหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งครีบคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปของคุณโดยใช้คุกกี้ เมื่อใช้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณและจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ระบุถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัว เป็นข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลสถิตินี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ สามารถทำได้โดยง่ายโดยเปิดใช้งานการตั้งค่าปฏิเสธคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ผู้โฆษณาของเราอาจใช้คุกกี้ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ คุกกี้ดังกล่าว (ถ้าใช้) จะถูกดาวน์โหลดเมื่อคุณคลิกที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา

การใช้ข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

  1. เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณที่คุณร้องขอจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
  2. เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะให้เฉพาะเมื่อคุณยินยอมที่จะรับข้อมูลดังกล่าว
  3. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ บริการ หรือสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณเคยซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา เราอาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือสินค้าและบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ในกรณีที่มีการให้ความยินยอมของคุณล่วงหน้า เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับเลือกใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ เมื่อมีการให้ความยินยอมดังกล่าว คุณสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจมีความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณไปยังสถานที่นอกสหภาพยุโรปเพื่อการประมวลผลและการจัดเก็บ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผล เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ขออภัย การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และในบางครั้ง ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกสกัดกั้นได้ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเลือกส่งให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การส่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในสถานการณ์ที่มีรายละเอียดด้านล่าง:

  1. ในกรณีที่เราขายธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ซื้อ
  2. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  3. เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไปและลดความเสี่ยงจากการทุจริต

ลิงค์บุคคลที่สาม

ในบางครั้ง เราได้รวมลิงก์ไปยังบุคคลที่สามไว้บนเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่เราให้ลิงก์ ไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรืออนุมัตินโยบายของไซต์นั้นที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับพวกเขา

การเข้าถึงข้อมูล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2541 คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่เรามีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับคุณ โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลแก่คุณ

ติดต่อเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่ [email protected]